Konstrukční úprava míchacího centra

Začátkem roku 2019 byla dokončena konstrukční úprava míchacího centra. Jejíž účelem bylo zvýšení retenční kapacity a množství zapracování agresivní vody z chemické úpravny vody, která je společně s filtrovanou vodou využívána při míchání směsí vedlejších energetických produktů.