LINATEX

Skupina LINATEX vyrábí úpravárenské zařízení již přes 45 let. Poslední generací z čerpadel odolných proti otěru/korozi pro manipulaci s kaly je čerpadlo Linapump IIIr, které kombinuje nejlepší parametry dřívějších modelů se zlepšením výtlaku a účinnosti.

LINATEX čerpadla jsou vhodná pro dopravu směsí (abrazivních i abrazivně-korozivních pevných látek a kapalin). Vyřeší dopravní problémy mimo oblast nasazení ocelových čerpadel a jiných druhů pump.

Několik případů z mnoha použití LINATEX čerpadel

Pískovny a štěrkovny

Doprava směsi písku a vody v různých třídičích a odvodňovacích zařízeních, čerpání odpadních vod.

Úpravny uhlí

Oběhy těžké kapaliny, zásobování hydrocyklonů, filtrovací čerpadla, obsluha spodních pasů kruhového zahušťovače, odčerpání odpadu při úpravě uhlí, doprava hlušiny.

Chemické závody

Na základě obložení z různých druhů pryže jsou čerpadla LINATEX vhodná pro mnoho chemických rozpouštědel, kyselin a louhů, v širokém teplotním spektru a pro odčerpání odpadů.

Cementárny

Doprava jemného a hrubého kalu, mlecí cyklus, zásobování zahušťovačů a doprava spodními pasy, vyplavovací (flotační) oběhy.

Papírny

Čerpadla na kaolínový kal, na papírové látky, na odpadní stoky.

Ocelárny

Rozložení cirkulace pro mořící kyseliny v zařízeních pro odstranění okují plechů a drátů.

Elektrárny

Odstranění popela z kotelen a kotevního kamene.

Kaolinky

Zásobování hydrocyklonů kalem a všeobecné nasazení při úpravě kaolinu.

Výroba kovů

Mlecí cykly, zásobování hydrocyklonů, čerpání zbytků filtrů, doprava koncentrátu, odčerpání odpadů a jiných usazenin a kalů.

Komunální zásobování vodou a bargrování

Zachycení jemnozrného písku z překážek při vyplachování a z lapačů písku stokových sítí.

Sklárny

Pročišťování kalů, v zařízeních zpracování písků, pro odčerpání odpadů.

Technické údaje


Konstrukční specifikace a volitelné příslušenství

Standardní skříň čerpadla Linapump IIIr je konstruována pro maximální pracovní tlak 6 barů. K dispozici je vysokotlaké pouzdro až do nominálního tlaku 18,5 barů. Pokud potřebujete ještě vyšší tlaky, kontaktujte nás.

Sací a výtlačné příruby jsou universální a jsou jako standardní k dispozici ve světlých průměrech dle norem BS4504, ASA 150. Jiné světlosti jsou možné na objednávku. Podle požadavků na instalaci je možná orientace výtlaku do 4 pozic. Řada čerpadel Linapump IIIr je konstruována a vyráběna ve shodě s mezinárodními normami jakosti ISO 9000.

Výběr čerpadla

LINATEX - čerpadlo IIIr bylo vyvinuto pro široký výběr stavebních výšek, pro zajištění nejčastějšího využívání při dopravě kalů pevných látek. Křivky v diagramu výběru ukazují dopravované množství v závislosti na celkové dopravní výšce. Tyto údaje představují základ pro ukládání specifických provozních parametrů a zobrazení kalkulace aktuálního výkonu.

Nesmírně důležitý je výběr správné velikosti a typu kalového čerpadla Linatex. Výběr je založen na analýze množství faktorů, které, pokud je bereme komplexně v úvahu, určují výkon čerpadla pro danou instalaci a provoz.

Základní faktory, které mají vliv na čerpatelnost pevných látek v suspenzi

 • Množství suchých pevných látek a jejich hustota
 • Hustota nosné kapaliny
 • Maximální velikost částice a reprezentativní rozdělení vlhkosti
 • Tvar částic
 • Výstupní tlak

Navíc se musí ve výpočtu vzít v úvahu ostatní parametry, jako jsou tvar a konstrukce potrubí, sací podmínky a ztráty způsobené třením v potrubní síti a armaturách.

Varianty Linapump IIIr

 • 35/35
 • 50/50
 • 80/80
 • 100/100
 • 150/125
 • 200/150
 • 250/200
 • 300/250

Čerpadla mají vyměnitelné oběžné kolo potažené Linatex gumou. Také tělo je vyloženo Linatex gumou, která zajišťuje odolnost proti otěru a dobrý hydraulický výkon. Standardně se čerpadlo dodává se suchou ucpávkou. K dispozici jsou další dva typy ucpávek. Ložisková skříň s hřídelí mohou být nastavena axiálně pro udržení hydraulických vůlí při opotřebení oběžného kola a ucpávek. Ložiska s dlouhou životností jsou zabezpečena dvojitým těsněním a ochranným kroužkem. Pevné podstavce jsou vyrobeny z litiny nebo svařované oceli. Celá jednotka je chráněna před korozí nátěrovým systémem.

Schéma

 • *01 - Vložka sacího pouzdra
 • *02 - Sací pouzdro
 • 03 - Plášť sací strany
 • 04 - Vložka sací strany
 • 05 - Plášť strany ucpávky
 • 06 - Vložka strany ucpávky
 • 07 - Výpustná zátka
 • 08 - Oběžní kolo
 • 09 - Sada šroubů pláště
 • 10 - Sada matice vložky
 • 11 - Sada závrtných šroubů sacího pouzdra
 • 12 - Pouzdro sady závrtných šroubů stojanu čerpadla
 • 13 - Ucpávková sestava
 • 14 - Odstřikovací kroužek
 • 15 - Ložisková sestava
 • 16 - Sestava motorové platformy
 • 17 - Víčka stojanu
 • 18 - Stojan
 • 19 - Osový polohovač (nezobrazeno)
 • 20 - Šrouby víčka stojanu
 • 21 - Sada šroubů držících ucpávku
 • 23 - Šroub s okem - plášť (nezobrazeno)
 • 24 - Kryt vnitřní ucpávky (nezobrazeno)
 • 25 - Sestava závrtných šroubů příruby sání a výtlaku
 • 26 - Sestava závrtných šroubů výpustné zátky
 • 27 - Ucpávka hřídele (nezobrazeno)

Vybereme pro Vás vhodné čerpadlo Linapump IIIr