Reference

V září 2017 byla investorovi předána kompletně nová technologická linka pro praní štěrkopísků, instalována v nově otevřené pískovně Milhostov, jejímž majitelem je společnost Českomoravský štěrk, a.s.. Společnost CAB minerals zde vystupovala jako dodavatel technologických částí linky frakce 0-4 mm a vodního hospodářství, ale především také jako...

Začátkem roku 2019 byla dokončena konstrukční úprava míchacího centra. Jejíž účelem bylo zvýšení retenční kapacity a množství zapracování agresivní vody z chemické úpravny vody, která je společně s filtrovanou vodou využívána při míchání směsí vedlejších energetických produktů.

Na přelomu října a listopadu 2018 byl v Lulči dokončen ponton s vertikálním čerpadlem Caprari pro čerpání důlní vody.