Pískovna Milhostov - ČMŠ

04.06.2019

V září 2017 byla investorovi předána kompletně nová technologická linka pro praní štěrkopísků, instalována v nově otevřené pískovně Milhostov, jejímž majitelem je společnost Českomoravský štěrk, a.s.. Společnost CAB minerals zde vystupovala jako dodavatel technologických částí linky frakce 0-4 mm a vodního hospodářství, ale především také jako držitel technologických garancí.

Nejnáročnějším procesem linky a technickým know-how CAB minerals je praní frakce 0-4 mm v maximálním množství 120 t/hod, která na vstupu obsahuje až 34 % odplavitelných podílů pod 0,063 mm.

Proces separace odplavitelných podílů začíná v sací nádrži, odkud jemné částice mohou unikat přepadovým žlabem. Suspenze 0-4 mm je z této sací nádrže čerpána kalovým čerpadlem Linatex IIIr do hydrocyklonu CAB, kde je snížen obsah odplavitelných podílů v 0-4 mm. Následně je materiál účinně propírán na odvodňovacím třídiči CAB a podsítná část opětovně čerpána do druhého hydrocyklonu CAB s následujícím odvodněním. Z pohledu CAB šlo o první dodávku komplexního technologického uzlu ve vztahu ke koncovému zákazníkovi ČMŠ a tím i představení našich projekčních a výrobních možností uzpůsobených dle požadavků zákazníka.


Separace jemných částic

Tímto procesem dosahuje výsledná frakce 0-4 mm na výstupu z odvodňovacího třídiče až 1,5 % odplavitelných podílů, přičemž dochází k minimálnímu úniku jemných částic využitelného materiálu na kalové pole, což je vzhledem k počáteční kontaminaci vynikající výsledek.

Kromě výše popsané tzv. kompaktní jednotky (odvodňovací třídič, kalová čerpadla, hydrocyklony a nádrže) jsme dodávali a montovali veškerou čerpací techniku a potrubní rozvody z PEHD.

Z pohledu CAB šlo o první dodávku komplexního technologického uzlu ve vztahu ke koncovému zákazníkovi ČMŠ a tím i představení našich projekčních a výrobních možností uzpůsobených dle požadavků zákazníka.